In mijn 30 jarige ervaring als management consultant, ben ik altijd gedreven geweest door research bevindingen en de toepassingen ervan in de wereld van bedrijven en organisaties. In mijn training en coaching workshops introduceerde ik dan ook veel van deze research bevindingen en kwam tot de aangename vaststelling dat de deelnemers daar heel sterk in geïnteresseerd waren. Ze bleven me bestoken met vragen en ik vertelde hen veel verhalen over recente research ontwikkelingen. De reacties hierop waren zo positief dat veel deelnemers me de vraag stelden : “Christian, waarom schrijf je geen boek over de werking van de hersenen ?”

En zo geschiedde het dan : in de zomer van 2008, na meer dan 30 jaar werkervaring waarvan 20 jaar als management consultant in vele toepassingsdomeinen en verschillende bedrijfssectoren, nam ik de beslissing om een boek te schrijven.

Maar ik besloot ook dat mijn boek zou gebaseerd zijn op diepte-onderzoek waardoor ik recente inzichten zou verkrijgen in het functioneren van het brein en de concrete implicaties ervan voor de bedrijfswereld waarin ik heel mijn leven actief geweest was. De rode draad doorheen mijn boek zou dan ook het beantwoorden zijn van vele vragen die mijn klanten en deelnemers aan mijn workshops mij stellen : “What’s in it for me ?”, “Wat kan ik concreet doen met deze recente research bevindingen in mijn bedrijf, in mijn job, in mijn relatie met klanten en collega’s en in mijn persoonlijk leven ?”

Met deze strategie in gedachte begon ik recente wetenschappelijke papers te lezen, vanuit diverse research domeinen : biologie, psychologie, sociologie, evolutionaire psychologie, psychologie van het onbewuste, neurologie en cognitieve, sociale en affectieve neurowetenschappen.

In de loop van de volgende 3 jaar, heb ik meer dan 120.000 pagina’s wetenschappelijke papers gelezen met de bedoeling the state of the art in elk van de bestudeerde domeinen te begrijpen en antwoorden te geven op de vragen “Wat kan de wereld van bedrijven en organisaties concreet doen met deze research bevindingen om het niveau van motivatie en well-being bij hun werknemers te verbeteren, om communicatie, selfmanagement en beslissingname te optimaliseren, om te begrijpen wat stress en burn-out zijn en hoe die voorkomen kunnen worden en tenslotte om creovation te optimaliseren en te stimuleren.

Na 3 jaar studie, op 1 augustus 2011, ben ik beginnen schrijven. Mijn flow was zo overweldigend dat ik finaal 3 boeken gepubliceerd heb in 2013 en 2014.

  • Emosan. Emotie en neurocommunicatie (2013)
  • Emosan. Emoties in verkoop en management (2013)
  • Emosan. Emoties, creativiteit en innovatie (2014)

(Antwerpen – Apeldoorn : Garant)

Mijn 3 emosan-boeken bevatten meer dan 700 referenties naar de originele research papers die ik bestudeerd heb. Emosan 69 schreef ik als management summary van deze originele boeken. Deze research bevindingen uit diverse research domeinen (zie boven) vormen de basis voor een nieuw Personal Development and Leadership programma dat ik recent ontwikkeld heb: Emosan Neuro Intelligence.

Dit programma heeft een unieke toegevoegde waarde omdat het recente wetenschappelijke inzichten “vertaalt” naar de bedrijfswereld en managers en bedrijfsleiders wetenschappelijk gebaseerde inzichten aanbiedt waarin hen concrete toepassingen worden aangereikt om hun emotionele en sociale vaardigheden te optimaliseren en hun performance als (people) manager te verbeteren.

Voor meer informatie zie Emosan Consultancy & Coaching Workshops.

Het Emosan Neuro Intelligentie programma zal tot 2026 persoonlijk gegeven worden door Christian Henrard, zowel onder de vorm van intercompany workshops (open sessies) als onder de vorm van volledig tailormade programma’s in functie van de specifieke verwachtingen van individuele bedrijven.