“Intelligentie” komt van het Latijnse woord “interligere” en betekent “verbindingen maken”.

Vandaag de dag maakt men het onderscheid tussen verschillende vormen van intelligentie: algemene intelligentie, “fluid intelligence” (de mogelijkheid om nieuwe informatie en vaardigheden te verwerven), emotionele en sociale intelligentie (de vaardigheid om onze eigen emoties en die van anderen aan te voelen en te begrijpen, de vaardigheid om onze eigen emoties en die van anderen te reguleren), sociale intelligentie (de vaardigheid om op effectieve manier te navigeren binnen onze sociale omgeving).

“Emosan Neuro Intelligentie” is samengesteld uit twee concepten die ik gecreëerd heb: “Emosan” en “Neuro Intelligentie”.

1. Het Emosan concept

“Emosan” bevat het woord “emotie”, terwijl “san” aan het einde van een Japanse naam “respect” betekent.

 • Binnen interpersoonlijke relaties staat “emosan” voor respect voor de emoties van onze gesprekspartner én van onszelf, vandaar de nood aan een empathisch luisterend oor en selfmanagement vaardigheden.
 • Emosan staat ook voor respect voor recente researchbevindingen rond de werking van de hersenen en het belang van (onbewuste) emoties en goed gevoel en de impact ervan op well-being en creovation zowel in een persoonlijke omgeving als in de wereld van ondernemingen en organisaties
 • De emosan aanpak baseert zich op de state of the art in verschillende onderzoeksdomeinen: biologie, psychologie, sociologie, evolutionaire psychologie, de psychologie van het onbewuste, neurologie, cognitieve, sociale en affectie neurowetenschappen
 • De emosan aanpak en de verschillende onderzoeksresultaten waarop de aanpak is gebaseerd worden beschreven in de 4 boeken van Christian Henrard
  • Emosan. Emotie en neurocommunicatie (2013)
  • Emosan. Emoties in verkoop en management (2013)
  • Emosan. Emoties, creativiteit en innovatie (2014)
   • Antwerpen – Apeldoorn: Garant
  • Emosan 69 (2021, NL en ENG) – opgevat als management summary van 69 pagina’s
   • Antwerpen: Emosan Publishing
 • Emosan vertaalt deze bevindingen vanuit de filosofie “What’s in it for me ?”, wat kan ik als deelnemer of als bedrijf concreet doen?, naar zeer praktische en direct bruikbare toepassingen rond thema’s als interpersoonlijke communicatie, herkennen van emoties en er gepast mee omgaan, vermijden van communicatiestoringen en emotionele conflicten, selfmanagement, preventie van stress en burnout, motivatie, decision making en creovation
 • Tenslotte is de emosan-benadering gebaseerd op meer dan 25 jaar consultancy ervaring van Christian Henrard in diverse sectoren, o.a. voeding, fastmoving consumer goods, diensten, autosector, farma, bank en verzekeringen, verwerkende industrie

2. Het concept “Emosan Neuro Intelligentie”

Ik heb “Emosan Neuro Intelligentie” gedefinieerd als intelligentie die gebaseerd is op een diepte-inzicht en begrip van de functionering van het menselijk brein en de voornamelijk onbewuste processen die ons voorzien van emoties, sociale vaardigheden, taal, geheugen, leervermogen, cognitieve competenties zoals analyse, systemizing, empathizing, “rationeel denken”, beslissingsname en creovation.

Ik heb “creovation” gedefinieerd als de vaardigheid, de competentie, die elke individuele persoon heeft om op een creatieve en innovatieve manier oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee we dagelijks te maken krijgen.

3. Emosan Personal Development & leadership programma

“Emosan Neuro Intelligentie”

Dit personal development programma vertrekt vanuit de basisfilosofie dat het voor elke manager / leider belangrijk is om eerst specifieke vaardigheden aan te leren, grondig in te oefenen en daadwerkelijk in praktijk toe te passen (deze vaardigheden worden hieronder weergegeven).

Als hij of zij dat doet zal het gevolg zijn dat hij of zij door zijn / haar omgeving op een spontane, natuurlijke manier zal gepercipieerd worden als een goede leider. Dus eerst “Personal Development” ontwikkelen. “Leadership” zal dan op een automatische manier volgen.

In dit revolutionair nieuw personal development programma worden alle “emosan” management toepassingen besproken en omgezet in concrete, bruikbare praktijktoepassingen. Het programma integreert eveneens meer dan 25 jaar consultancy ervaring in diverse sectoren (voeding, fastmoving consumer goods, diensten, autosector, bank en verzekeringen, pharma, en verwerkende industrie).

Het “Emosan Neuro Intelligentie” programma heeft een unieke toegevoegde waarde omdat het recente onderzoeksinzichten vertaalt naar de omgeving van bedrijven en organisatie en managers / leiders voorziet van wetenschappelijke inzichten en concrete toepassingen om hun emotionele en sociale vaardigheden en hun performance als (people) managers te optimaliseren.

Het Personal Development en Leadership programma “Emosan Neuro Intelligentie” omvat volgende thema’s en uitdagingen.

 • Emosan respect
  • Hoe kunnen recente wetenschappelijke inzichten in het functioneren van het menselijk brein en het belang van emoties, goed gevoel en creativiteit leiden tot Emosan Neuro Intelligentie ?
 • Emosan neurocommunicatie
  • Wat is het reële belang van emoties in interpersoonlijke communicatie ?
  • Hoe kunnen we onze eigen emoties en die van onze gesprekspartner herkennen ?
  • Hoe kunnen we onze management communicatie op een effectieve manier aanpassen met als doel communicatieproblemen en emotionele conflicten tot een minimum te beperken ?
  • Het door Christian Henrard ontwikkeld Emosan referentiekader wordt concreet en praktisch toegepast als een unieke op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde tool die ons toelaat om onbewust gedrag binnen interpersoonlijke relaties te voorspellen en effectief om te gaan met diverse (negatieve) emoties zoals onzekerheid, territoriumbescherming, wantrouwen, angst en woede.
 • Emosan self management
  • Waarom is het zo moeilijk om onze emoties te reguleren ?
  • Waarom is zelfcontrole zo belangrijk bij het behalen van onze lange termijn doelstellingen ?
  • Emosan Mental Training wordt in praktijk toegepast als een op research gebaseerde strategie om de impact van onze eigen emoties te reguleren.
 • Preventie van stress en burn-out
  • Stress is een natuurlijk proces met voorspelbare gevolgen
  • Zijn onze hersenen aangepast aan het jachtig leven dat we vandaag leiden ?
  • Stresspreventie is de grootste uitdaging voor elk bedrijf en elke manager
  • Hoe uiten stress, depressie en burn-out zich binnen een bedrijf of organisatie ?
  • 10 redenen waarom stress goed voor ons is
  • Emosan Self Management als effectieve tool voor preventie van stress en burn-out
  • Emosan Stress Management : hoe stress ons sterker kan maken en onze prestaties kan verbeteren
 • Emosan motivation
  • Wat leert wetenschappelijk onderzoek ons over motivatie ?
  • Het emosan motivatiemodel: bewuste en onbewuste componenten
  • Emosan Neuro Intelligente motivatie
 • Emosan-decision-making
  • Hoe helpen emoties ons om betere beslissingen te nemen in een onzekere omgeving ?
  • “Too high to feel” : het ventromediaal syndroom in management
  • Is bewust denken werkelijk superieur ?
  • En wat met “onbewust denken” ?
 • Emosan Creovation
  • The Trans Creovation Express : hoe produceert ons brein creativiteit en innovatie ?
  • Hoe kunnen we creativiteit en innovatie verbeteren binnen onze teams ?
  • Hoe kunnen we ons brein stimuleren om creatieve en innovatieve oplossingen te produceren voor onze continue uitdagingen ?
  • Wat is het belang van positieve emoties, goed gevoel en well-being binnen een innovatieve bedrijfsomgeving ?
 • Emosan Neuro Leadership
  • Hoe kunnen inzichten uit de neurowetenschappen bijdragen tot duurzaam leiderschap ?
  • Aanpassen van onze manier van leidinggeven aan de motivaties, aspiraties en verwachtingen van onze medewerkers
  • Opbouw van effectieve coaching relaties met elke individuele medewerker
  • Effectief beïnvloeden, overtuigen en leiding geven in functie van de specifieke (tijdelijke) emoties van onze medewerkers

Als u geïnteresseerd en gemotiveerd bent om meer te weten te komen over het Personal Development & Leadership programma “Emosan Neuro Intelligentie”, contacteer Christian Henrard via christianhenrard@emosan.be. Het programma wordt door Christian Henrard persoonlijk gegeven tot 2026, zowel in intercompany workshops / open sessies als volledig tailormade in functie van de specifieke briefing van een bedrijf.