Boeken

Hoe kan u recente wetenschappelijke inzichten over het brein toepassen op uzelfuw team en uw bedrijf om het welzijn te vergroten?

Door dit boek te lezen.
Also available in English here.

Toen de crisis van 2008 toesloeg, bestudeerde Christian Henrard 120.000 pagina’s academisch onderzoek over de werking van de hersenen: affectieve, sociale en cognitieve neurowetenschappen, evenals biologie, antropologie, (evolutionaire) psychologie (van het onbewuste), genderverschillen, sociologie,…. en schreef een trilogie van Emosan – respect voor emoties – boeken waarin hij zijn bevindingen combineerde met zijn eigen decennialange professionele levenservaring.

In dit boek (van 69 pagina’s) synthetiseert hij niet alleen de kern van zijn wijsheid, maar contextualiseert hij deze binnen de huidige wereldwijde convergentie van crisissen door 6 vragen te stellen en 9 uitdagingen te presenteren – terwijl hij u meeneemt op een muzikale reis doorheen de Golden Sixties.

De 3 Emosan boeken zijn een weergave van de “State of the Art” in diverse domeinen van research : biologie, psychologie, sociologie, evolutionaire psychologie, de psychologie van het onbewuste, neurologie en cognitieve, sociale en affectieve neurowetenschappen.  Ze bevatten meer dan 700 referenties naar de oorspronkelijke wetenschappelijke papers en de 120.000 pagina’s wetenschappelijke lectuur die werd bestudeerd bij het ontwikkelen van het Emosan concept.

De 3 boeken zijn geschreven vanuit de filosofie “What’s in it for me ?”: wat kan ik als lezer, als onderneming of organisatie concreet doen om deze research bevindingen om te zetten in concrete, praktische toepassingen.

Antwerpen – Apeldoorn: Garant