Boeken

De 3 Emosan boeken zijn een weergave van de “State of the Art” in diverse domeinen van research : biologie, psychologie, sociologie, evolutionaire psychologie, de psychologie van het onbewuste, neurologie en cognitieve, sociale en affectieve neurowetenschappen.  Ze bevatten meer dan 700 referenties naar de oorspronkelijke wetenschappelijke papers en de 120.000 pagina’s wetenschappelijke lectuur die werd bestudeerd bij het ontwikkelen van het Emosan concept.

De 3 boeken zijn geschreven vanuit de filosofie “What’s in it for me ?”: wat kan ik als lezer, als onderneming of organisatie concreet doen om deze research bevindingen om te zetten in concrete, praktische toepassingen.

Antwerpen – Apeldoorn: Garant

Bestellen