Emoties in verkoop en management

Luistert uw gesprekspartner soms niet? Waarom is echt luisteren zo moeilijk? Waarom verlopen commerciële relaties met sommige klanten heel vlot en met andere moeizaam en stroef? Waarom geven sommige medewerkers u het gevoel dat de communicatie soepel en harmonieus verloopt, terwijl met andere collega’s het gevoel leeft tegen een muur te praten of er niet door te geraken? In Emosan. Emoties in verkoop en management wordt vanuit praktijksituaties toegelicht hoe wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen tot een verhoging van de effectiviteit van onze professionele communicatie, zowel met externe klanten als met collega’s en medewerkers. Hierbij wordt concreet gemaakt hoe dit alles kan worden aangewend voor het optimaliseren van relaties, vooral als die gedomineerd worden door negatieve emoties zoals twijfel, onzekerheid, territoriumbescherming, afstandelijkheid of angst. Maar ook communicatiemomenten tussen manager en medewerkers, en tussen collega’s onderling, kunnen worden verbeterd.

Omdat medewerkers, verkopers en managers vaak zelf onder druk staan, is het effectief managen van de eigen emoties in vele gevallen een belangrijke troef. Vanuit onderzoek wordt toegelicht waarom bepaalde emotieregulatietechnieken niet werken en op lange termijn zelfs schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Op basis van recent neurologisch onderzoek wordt ingegaan op emotieregulatiestrategieën die hun effectiviteit bewezen hebben en ook kunnen gedelegeerd worden naar het onbewuste en een nieuw automatisme kunnen worden van zelfmanagement.

Emosan bevat het woord ‘emotie’, terwijl ‘san’ in het Japans ‘respect’ betekent. De rode draad is respect voor recente researchbevindingen rond de werking van de hersenen en het belang van emoties en gevoel in interpersoonlijke relaties en intermenselijke communicatie. De auteur is een managementconsultant die kan putten uit meer dan 35 jaar ervaring binnen diverse bedrijven en sectoren. Het boek is geschreven vanuit de filosofie ‘What’s in it for me?’. Wat kan ik als manager, als bedrijf concreet doen met recente researchbevindingen?