Over Emosan

Wat houdt Emosan precies in?

“Emosan” bevat het woord “emotie”, terwijl “san” aan het einde van een Japanse naam “respect” betekent.

  • Binnen interpersoonlijke relaties staat “Emosan” voor respect voor de emoties van onze gesprekspartner en van onszelf, vandoor de nood aan een empathisch luisterend oor en self-management vaardigheden.
  • Emosan staat ook voor respect voor recente researchbevindingen rond de werking van de hersenen en het belang van (onbewuste) emoties en goed gevoel en de impact ervan op well-being en creovation zowel in een persoonlijke omgeving als in de wereld van ondernemingen en organisaties.
  • Emosan vertaalt deze bevindingen vanuit de filosofie “What’s in it for me?”, wat kan ik als deelnemer of als bedrijf concreet doen?, naar zeer concrete en direct bruikbare toepassingen zoals interpersoonlijke communicatie, self-management, preventie van stress en burnout, motivatie, decision making en creovation.
  • Tenslotte is de Emosan-benadering gebaseerd op meer dan 25 jaar consultancy ervaring van Christian Henrard in diverse sectoren, o.a. voeding, fast moving consumer goods, diensten, farmacie, bank en verzekeringen, verwerkende industrie.

Waarom maken emoties zo’n essentieel onderdeel uit van ons leven en overleven?

Als mensen het woord “emoties” horen, dan denken ze spontaan aan lachen, wenen, blijdschap, woede of angst, waarbij ze het hebben over de uiting van emoties die ze kunnen aflezen op het gezicht of in de lichaamstaal van hun gesprekspartner.

Omdat deze herkenning van deze uitingen van emoties zeer snel en automatisch gebeurt geeft ons dat als mens een belangrijk evolutionair voordeel om te kunnen navigeren en overleven in de complexe maatschappij waarin we ons dagelijks bevinden.

Deze uitingen van emoties vormen slechts een onderdeel van het volledig emotiesysteem dat in onze hersenen geproduceerd wordt. Vandaar dat in het wetenschappelijk onderzoek emoties worden gedefinieerd als automatische, onbewuste processen in onze hersenen en ons lichaam die ons helpen te overleven in situaties waarin we geen tijd hebben om na te denken. Emoties helpen ons dus te overleven zowel in onze fysieke als in onze sociale omgeving.

In de management wereld worden emoties vaak omschreven als “soft” skills waarbij men het vaak heeft over begrippen als emotionele en sociale intelligentie en vaardigheden, die volgens recent wetenschappelijk onderzoek 90% uitmaken van het succes dat bedrijven en hun managers halen. Wat omschreven wordt als “soft” en “emoties” draagt dus meer bij tot reële bedrijfsresultaten en zeker tot het gevoel van “well-being”en wellness dan “hard skills”.

Wie is Christian Henrard?

Christian is vinyl liefhebber, burgerlijk ingenieur en MBA (KU Leuven).

Hij startte zijn carrière in marketing en sales bij Unilever en BP Nutrition, was directeur van Censydiam Brussel (psychodiagnostisch consumenten onderzoek) en is ondertussen via zijn eigen bedrijf Immarsa meer dan 25 jaar actief als management consultant in diverse sectoren voeding, fastmoving consumer goods diensten, farmacie, bank en verzekeringen, verwerkende industrie.

Hij ontwikkelde het Emosan concept in 2005 en blijft verder werken aan de uitbouw en optimalisering ervan.

Een van de deelnemers aan zijn Emosan-workshops omschreef hem als “een hersenresearcher die toevallig ook management consultant is”.

Christian zal naast tailormade emosan sales trainingen persoonlijk het door hem ontwikkelde Emosan Personal Development & Leadership programma “Emosan Neuro Intelligentie” blijven geven, zowel op intercompany basis (open sessies) als volledig tailormade in functie van de specifieke behoeften van uw bedrijf. Hij doet dat onder de vorm van interactieve praktijkgerichte consultancy & coaching workshops waarbij well-being centraal staat.

Daarnaast bereidt hij ook de verdere toekomst voor en wil hij het emosan-gedachtengoed doorgeven via het Emosan Certified Program waarin hij ervaren trainers, coaches en managers persoonlijk zal opleiden tot respectievelijk Emosan Certified Trainer (Level 1), Emosan Certified Coach (Level 2) en Emosan Certified Master (Level 3).