Emoties, creativiteit en innovatie

Waarom wordt in bedrijven en organisaties bewust rationeel denken nog vaak beschouwd als superieur, terwijl emoties gezien worden als inferieur, als iets “soft” dat vermeden of onderdrukt moet worden? Wat is de echte invloed die emoties hebben op de vele belangrijke beslissingen die we dagelijks nemen? Waarom is er in de bedrijfswereld zo weinig plaats voor onbewust denken? Hoe ontstaat creatief denken? Welke invloed hebben positieve emoties en goed gevoel op ons probleemoplossend vermogen? Waarom is goed gevoel onontbeerlijk voor creativiteit en innovatie?

Emosan bevat het woord “emotie”, terwijl “san” in het Japans staat voor respect. Dit boek belicht, vanuit respect voor recent wetenschappelijk onderzoek rond de werking van de hersenen, het wezenlijk belang dat emoties hebben voor effectieve beslissingnames en de manier waarop emoties de kwaliteit van onze beslissingen kunnen verbeteren. Vanuit diverse onderzoeken geeft het aan dat positieve emoties en goed gevoel van groot belang zijn voor creativiteit en innovatie. Stresspreventie vormt daarbij de grootste uitdaging voor elk bedrijf of organisatie in de eenentwintigste eeuw. De auteur pleit voor nieuwe denkpistes voor bedrijfsstrategieën, waarbij emoties en goed gevoel de prioriteit krijgen die nodig is om van creativiteit en innovatie te komen tot Emosan Creovation.