DJ die een grote fan was van Aretha Franklin’s “Respect” of Hoe 30 jaar op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde management consultancy is geëvolueerd tot het “Emosan Neuro Intelligentie” programma

Als student aan de Universiteit van Leuven had ik al een enorme interesse in het belang van emoties en het functioneren van het brein. Als student – DJ in de Golden Sixties had ik de mogelijkheid om te observeren hoe mannen en vrouwen samen kwamen op sociale ontmoetingsplaatsen (waar het in Leuven niet aan ontbrak) op zoek naar een potentiële partner.

Vanuit mijn observaties en de reacties op mijn muziek, was ik er al heel vroeg van overtuigd dat het leven meer inhield dan “rationeel denken” en dat emoties van primordiaal belang waren in alle aspecten van ons dagelijks leven. Dat belang en de kracht van emoties (vergeleken met “rationeel denken”) werd later bevestigd in de loop van mijn professionele ervaring in marketing, sales en management en consultancy opdrachten die ik uitgevoerd heb voor meer dan 100 bedrijven in diverse sectoren. Ik werd continu geïntrigeerd in het vinden van antwoorden op vragen als “Waarom ?”, “Waarom gebeurt dit ?”, “Waarom zijn emoties zo machtig ?”, “Hoe organiseert onze geest ons dagelijks leven ?”, “Wat is het belang van onbewuste elementen in onze interpersoonlijke relaties met vrienden, familie, collega’s en klanten ?”.

Met mijn Unilever marketing achtergrond wilde ik ook achterhalen of consumenten zich altijd “bewust” en “rationeel” gedragen.

In het midden van de jaren 1980 begon ik als marketeer bij BP Nutrition samen te werken met Censydiam, de wereldleider in psychodiagnostisch consumentenonderzoek. In 1995 werd ik directeur bij Censydiam en begreep dat onbewuste gedragingen en beslissingen cruciaal zijn bij de keuzes die consumenten maken ten opzichte van producten en merken die ze kochten.

Later ben ik beginnen pionieren en innoveren door de research technieken die in consumentenmarketing werden gebruikt te gaan aanwenden in het domein van sales. Door gebruik te maken van psychodiagnostische onderzoekstechnieken ontdekte ik nieuwe inzichten in de onbewuste motivaties, aspiraties en verwachtingen die aankopers / klanten hebben binnen de specifieke context van hun (non) relaties met commerciële mensen en de bedrijven die ze vertegenwoordigen. Sinds meer dan 20 jaar heb ik deze inzichten met bewezen resultaten aangewend bij het begeleiden en coachen van meer dan 2.000 verkopers in diverse sectoren (voeding & fastmoving consumer goods, dienstensector, autowereld, bank- en verzekeringswereld, farmaceutische sector en de verwerkende industrie).

Ondertussen begon onderzoek rond de werking van het brein interessante nieuwe inzichten aan te bieden in het belang dat onbewuste hersenprocessen en emoties hebben in alle domeinen van ons leven. Deze inzichten kregen een enorme boost van zodra in de jaren 1990 nieuwe technologieën werden geïntroduceerd in het hersenonderzoek (MR, fMRI, PET scans, Diffusion Tension Imaging, Transmagnetic Stimulation,…).

In deze exploderende wetenschappelijke omgeving besloot ik als management consultant dat ik tot de top wilde behoren in het begrijpen van het functioneren van onze menselijke geest en de implicaties daarvan op de wereld van ondernemingen en organisaties waarin ik heel mijn leven actief was geweest.

Ik begon boeken te lezen, publicaties, wetenschappelijke papers en werd zo enthousiast over concrete toepassingen ervan dat ik deze research bevindingen als eerste begon te introduceren in mijn begeleidingen en coaching workshops.

Vanuit de positieve feedback die ik kreeg van de deelnemers en recente research bevindingen heb ik in 2005 de Emosan-aanpak gecreëerd en verder ontwikkeld.

“Emosan” bevat het woord “emotie”, terwijl “san” aan het einde van een Japanse naam “respect” betekent. Binnen interpersoonlijke relaties staat “emosan” voor respect voor de emoties van onze gesprekspartner én van onszelf. Emosan staat ook voor respect voor recente research bevindingen rond het functioneren van het brein en het belang van (onbewuste) emoties en goed gevoel en de impact daarvan op de wereld van bedrijven en organisaties.

De emosan-aanpak omvat the state of the art binnen diverse onderzoeksdomeinen: biologie, psychologie, sociologie, evolutionaire psychologie, de psychologie van het onbewuste, neurologie en cognitieve, sociale en affectieve neurowetenschappen.

De emosan-aanpak en de diverse research bevindingen waarop de emosan-benadering is gebaseerd worden beschreven in de 4 Nederlandstalige boeken van Christian Henrard :

  • Emosan. Emotie en neurocommunicatie (2013)
  • Emosan. Emoties in verkoop en management (2013)
  • Emosan. Emoties, creativiteit en innovatie (2014)
    • Antwerpen – Apeldoorn: Garant
  • Emosan 69 (2021) ook beschikbaar in het Engels
    • Antwerpen: Emosan Publishing

De emosan-aanpak werd met succes toegepast in diverse sectoren en bedrijven en is op dit moment geëvolueerd tot een Personal Development & Leadership programma “Emosan Neuro Intelligentie” dat nog door Christian Henrard persoonlijk zal gegeven worden tot 2026, zowel onder de vorm van consultancy & coaching workshops (open sessies) als volledig tailormade voor bedrijven in functie van hun specifieke behoeften.

Het programma Emosan Neuro Intelligentie heeft een unieke toegevoegde waarde omdat het recente bevindingen uit het hersenonderzoek vertaalt naar de wereld van bedrijven en organisaties en de vraag beantwoordt “What’s in it for me?”: wat kan ik als manager, als bedrijf concreet doen met deze onderzoeksresultaten? Het programma biedt de deelnemers op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde inzichten en concrete toepassingen om hun eigen emotionele en sociale intelligentie en hun performance als (people) manager te optimaliseren (zie details Emosan Consultancy & Coaching Workshops ).