Het streven naar homeostase zorgt er voor dat ons bioregulatiesysteem automatisch (en meestal buiten ons bewustzijn om) zorgt voor een toestand van evenwicht, waarbij ongunstige toestanden (slecht voor ons overleven) vermeden worden en er gestreefd wordt naar gunstige toestanden (goed om te overleven).

Die gunstige toestanden gaan gepaard met een goed gevoel en het ontbreken van pijn.  Ongunstige situaties gaan gepaard met het ontbreken van goed gevoel en de aanwezigheid van pijn.  Van zodra we pijn voelen, betekent dit dat ons homeostatisch regulatiemechanisme doorgedrongen is tot ons bewustzijn.

Als we pijn voelen, willen we die vermijden, dan zijn we er ook mee bezig en dat vermindert onze creativiteit.

Omdat sociale pijn gebruik maakt van dezelfde neurale netwerken als fysieke pijn, is het dus voor het bedrijfsleven essentieel om niet alleen fysieke, maar ook sociale pijn te vermijden.

Concreet kan dat gerealiseerd worden door er zoveel mogelijk voor te zorgen dat negatieve emoties vermeden worden.  Emosan Neuro Intelligentie geeft daarover concrete inzichten.   Als negatieve emoties vermeden worden of de impact ervan verminderd wordt, leidt dat automatisch tot een homeostatisch goed gevoel (= het ontbreken van pijn).

Door onze homeostatische regelmechanismes gaat dat goed gevoel na een tijdje weer over : we bereiken weer een toestand van evenwicht.  Vandaar dat geluk zo moeilijk “vast te houden” is : het gaat vanzelf weer over.  Maar dat is voor ons overleven niet erg.  Wat wel erg is is dat negatieve toestanden blijven bestaan, dan wordt ons organisme ziek (stressklachten onder de vorm van hoofd-, nek- of rugpijn, depressie en burn-out) of sterft.

Als bedrijven creovation willen bereiken, moeten ze dus vooral zorgen voor het minimaliseren van negatieve emoties en effectieve preventie van stress en burn-out.

Omdat het om te overleven belangrijk is om negatieve emoties te vermijden (wat ben je met een goed glas wijn als je met een zware verkoudheid en hoofdpijn zit !), is het streven naar minimalisatie van negatieve emoties een veel effectievere strategie dan het hopeloos op zoek gaan naar korte termijn incentives.

Geld is daarom geen motivator.  Het gevoel van geluk dat erbij komt, gaat snel weer over.  Mensen wennen snel aan meer geld en na een tijd vinden ze het normaal.  Gebrek aan geld maakt daarentegen wel ongelukkig.